föreningens

AKTIVITETER

Varje barn, varje vuxen är en unik och oersättlig person, med förmågan att utveckla sin kapacitet och sina färdigheter. Denna utgångspunkt leder oss till att möta varje barn och vuxen med respekt och att tillvarata deras behov och personliga egenskaper, uppskatta dem som de är och väcka deras självförtroende och trygghet.

Våra aktiviteter är utformade på ett harmoniskt sätt, där intellektet, känslorna och viljan sammanvävs.

Aktiviteter med barn: leds av utbildade pedagoger. Genom lek och gemenskap stärker vi barnens positiv självuppfattning och självkänsla.

Aktiviteter med vuxna: även vuxna samlar in information på olika sätt. Våra aktiviteter för vuxna är utformade så att alla kan delta oavsett kulturell bakgrund.

Föreläsningar: genom våra föreläsningar vill vi vara ett stöd för alla föräldrar som kämpar i vardagen och söker nya verktyg för att kunna möta livets utmaningar.

Praktiska workshops: deltagarna får arbeta praktiskt i form av diskussionsgrupper eller andra verktyg som ger dem möjlighet att delta med inlevelse.

Utbildningar för medlemmar: vi är lyhörda till våra medlemmars önskemål. Kurserna utformas efter deras behov och intresse.