OM

föreningen PROCRESCENDO

ProCrescendo är en ideell förening, som grundades 2012,vars mål var att främja utbildning och integration av barn, ungdomar och vuxna.
Under 2014 årsmöte bestämde föreningens medlemmar att bilda ett icke-vinstdrivande aktiebolag med namn ProCrescendo Active Education AB. Aktiebolaget ska driva förskolor och skolor i Sverige och därmed tar över föreningens aktiviteter som berör kontakt med förskolepersonal och deras utbildning, kontakt med förskolans föräldrar, lokalfrågor, kontakt med kommunerna, mm. som föreningen ansvarat för sedan dess bildning fram till våren 2014. Vill du veta mer om ProCrescendo Active Education, klicka här.

Föreningen fortsätter sitt arbete med barn, ungdomar och vuxna och utsträcker sitt fokus för att nå dem med invandrarbakgrund eller funktionsnedsättning. Alla våra aktiviteterna publiceras på föreningens hemsida.

Har du frågor tveka inte att kontakta oss.

FÖRENINGENS TEAM

Carmen Prieto, styrelseordförande
070-177 67 33

Catalina Jimenez, styrelseledamot
070-074 45 15

Maria Elena Parra, styrelseledamot
malen.parra@procrescendo.se
073-932 95 39