VÅRt

Koncept

 

Verksamheten ska bedrivas i en anda som betonar alla människors värdighet, gemenskap och uppskattning för kulturell mångfald. Vi erbjuder aktiviteter för såväl medlemmar som icke-medlemmar. Det är inget krav att vara medlem i föreningen för att kunna delta i de aktiviteter vi erbjuder.

 

Till höger ser du de aktuella aktiviteterna. Under menyn "Nyheter" ser du alla aktiviteter vi har genomfört. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har förslag på kurser, föreläsningar eller läger som skulle intressera dig eller dina barn.