ProCrescendo tackar

ulf lundahls minnesfond

ProCrescendo vill tacka Ulf Lundahls Minnesfond för det ekonomiska stödet vi fick för sommarläger i Gotland 19-22 juni i året.

Det blev till slut 10 barn och tre Optimist-utbildade pedagoger. Optimist är en pedagogik som ser barnen i sin helhet utifrån fem aspekter: motorisk utveckling, intellektuell utveckling, främjande av barnets frihetsuppfattning, känslomässig och social utveckling och utveckling av rutiner och goda vanor.