Dags för

informationsträff

Nu är det dags för informationsträff hos ProCrescendo.

 

 

Vi kommer att informera om vårt projekt att starta en förskola baserad på programmet OPTIMIST, en pedagogik som bygger på att stärka banden mellan familjen, eleven och skolan. En pedagogik som tar hänsyn till de olika stadierna i barnens inlärningsprocess och hjälper föräldrarna att vara en ständig källa till uppmuntran i barnens utveckling och där pedagogerna erbjuds kontinuerligt stöd, fortbildning och utbildning.

Målet är att erbjuda en rik och stimulerande inlärning som når varje barn och deras förmågor, så att alla får en optimal utveckling. En utbildning för framtiden!

Kom och träffa oss!