Från Informationsmötet

med Föräldrarna

Förra veckan kom ett tjugotal föräldrar, som ville höra mer om vårt förskolealternativ Kid´s Garden. Då många familjer kom med sina barn hade vi även pyssel och aktiviteter för barnen. Deras alster har vi satt upp på kontoret!

Föräldrarna fick en presentation av styrelsen och av ProCrescendos arbetsgrupp. De fick mer ingående information om OPTIMIST-pedagogiken, bakgrunden till den och vilka fördelar den medför för inlärning och inhämtning av information, med konkreta exempel på hur detta sker på ett roligt och lustfyllt sätt.

Vi tog upp föräldrarnas roll på Kid´s Garden, vikten av båda makarnas engagemang, samarbetet mellan hemmet och förskolan, utvecklingssamtalen samt föräldraföreningen. Vi beskrev hur en dag på Kid´s Garden kommer att se ut och hur det pedagogiska arbetet fortsätter också utomhus och vid parkvistelser.

(I väntan på att alla deltagare har kommit berättar vår projektledare Lizzie Claesson om läget med projektet)

Också personalfrågan togs upp. Föräldrarna fick veta vilka pedagoger vi har kontakt med och lite om deras bakgrund. Vår syn på pedagogernas fortbildning och vad vi gör för att ha nöjda och engagerade pedagoger presenterades.

Föräldrarna fick tillfälle att bläddra igenom det pedagogiska material som vi kommer att använda på Kid´s Garden.

Under kaffe-minglet fick föräldrarna samtala med ProCrescendos styrelseledamöter, projektledare och volontärer samt mingla med varandra. Föräldrarna fick fylla i de uppgifter som saknades på den lista vi har upprättat för att vi ska få veta bl.a. hur deras behov och önskemål för barnomsorgen ser ut.

Ett stort tack till alla deltagare och alla som hjälpte till under arrangemanget!

(Några barn sysselsatt sig med aktiviteter, andra fikade och de minsta var med sina föräldrar)