Fritidsaktiviteter

Med ProCrescendo

Under 2015 ska Föreningen ProCrescendo erbjuda kostnadsfria fritidsaktiviteter för de barnen och föräldrar som vill ingå i ett nätvärk för personlig utveckling och utveckling som familj. 

Det ingår aktiviteter en gång i veckan under 12 månader i form av pyssel, bakning, sagoskrivning, sång och utomhusaktiviteter anpassade efter vädret (t.ex. skridskoåkning, simning).  Projekt utförs huvudsakligen under år 2015.

 Syfte är att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning genom att erbjuda barn och ungdomar en rik personlig utveckling genom dessa strukturerade träffar.

 Verksamheten ska bedrivas i en anda som betonar alla människors värdighet, gemenskap och uppskattning av kulturell mångfald.

 Aktiviteterna ska sättas i gång i mitten av februari 2015 och avslutas i mitten av januari 2016.

Anmälningar sker via info@procrescendo.se. Vill du ha mer information tveka inte kontakta oss.

Projektet stödjes av Ulf Lundahls Minnesfond

Ladda ner vår affisch och sprid information vidare!